Романи

Отвъд и по-нататък

Роман

ISBN 978–954–761–478–9
© Емануел Икономов, автор, 2011
© Димитър Стоянов – Димо, художник на корицата, 2011
© Издателска къща ИнфоДАР, 2011

Първа част: Лъкатушещи по пътеката
Втора част: Отблясъци на мрака
Трета част: Стъпка към светлината

След „Пътят на Икар“ на Любен Дилов „Отвъд и по-нататък“ от Емануел Икономов е вторият голям български фантастичен роман. Едновременно и криминална загадка, и философско четиво, космическа опера и антиутопия, аз същевременно възприемам книгата като вълнуваща поема в проза за пътищата на свободата, за силата на духовното просветление. След великолепните постижения на белетриста в областта на разказа, новелата и гротеската, с романа си той отново категорично доказва, че е сред най-талантливите ни съвременни ипсатели.
Георги Цанков

Това е роман, който читателите несъмнено ще запомнят – заради увлекателното действие и острите нравствени конфликти. Емануел Икономов притежава забележителното умение да изгражда динамичен разказ с напрегнати сблъсъци. Героите му са живи и ярки, със своите човешки слабости и заблуди. Те вървят по своя път през изпитанията, следвани от съпреживяването и въображението на читателя.
д-р Светослав Славчев

Хеликон
Озон
Сторе
Български книжици
Книжна борса

Загадките на Малкия град